Mutluluk anaokulunda esas sistem çeşitli etkinlikler ve branş dersleri ile zenginleştirilmiştir.

 

İngilizce

Çocukları dilsel becerilerini, geliştirmeleri için ikinci bir dille tanıştırıyoruz. İngilizce programımızı anadili İngilizce olan profesyonel öğretmenlerimiz yönetiyor.

 

Çocuk Platesi

Müzik yardımıyla bedenlerini daha iyi tanıyan çocuklar, esnek bir denge ve hareket yeteneğini kazanıyorlar.

 

Müzik ve Orff

Evrensel bir dil olan müziğin Matematiksel ritimleri ile kendi ritimlerini karşılaştırarak seslere duyarlılıklarını artırmaya çalışıyoruz.

 

Jimnastik

Bedenlerini hissetmeleri, esneklik kazanmaları, kinestetik yetenekleri göstermeleri ve önemli kas gelişimleri sağlamaları için her sabah yapılan bir etkinliktir.

 

Yaratıcı Dırama / Pandomim

Drama ,küçük bireylere grup içinde kendini bir bütün olarak ifade edebilme imkanı sağlar, yaratıcı düşünce ve hayal gücünü geliştirir. Ayrıca kinestetik ve kişiler arası iletişim yeteneklerini dengeler.

 

Seramik- Resim

Küçük bireylerin renkler ve şekillerle düşünebilme, bir objeye farklı perspektiflerden bakabilme, objeye yeni bir şekil verebilme, hayalindekileri gerçeğe dönüştürebilme yeteneklerinin gelişimini sağlar.

 

Matematik ve Fen Deneyleri

Matematik yoluyla; benzerlikler, farklılıklar, azalan artan ilişkiler, parça bütün ilişkileri, olasılıklar gibi analitik düşünmenin temelini oluşturmak, fen deneyleri yoluyla; çocukları evren içinde varlıkların oluş halleri ve biçimlerini, birbirlerine dönüşebilirliklerinin meraklı serüvenine dahil etmek istenmiştir.

 

Yaratıcı Düşünme- Problem Çözme

Biriken bilgi ve deneyimleri kullanma, bunlardan yeni bilgiler üretme, mantıksal ve uzamsal yeteneklerini geliştirme, farkındalıklarını artırma, hayal kurmayı işlevsel kılma, bu yaratıcı düşünme ve problem çözme çalışmalarıyla gerçekleşir. İçsel zekâ yetenekleri de deneyimlere desteklenmiş olur.

 

Kültür- Sanat Gezileri

Çocuklarımız her ay sinema, tiyatro, sergi, müze, galeri gibi ortamlarda bulunarak sanatı ait olduğu yerde tanırlar ve kültür-sanat dünyasıyla yakından ilgilenme fırsatı bulurlar.

 

Mutfak Etkinliği

Bu çalışmayla küçük birey, kendisi ve ailesi için yetişkinle rol değiştirerek mutfakta bir şeyler pişirebilmenin yaratıcı ve üretken taraflarını keşfeder.

 

Serbest Zaman Etkinliği

Öğrenmenlerimizin öğrencilerimizle geçirdikleri en değerli zamansal etkinliktir. Öğrencilerimizi anlamak iliği ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çocukların gün içerisindeki oyunlarına zaman zaman dahil olarak onları daha yakından tanıyoruz.

 

Türkçe Dil Etkinliği

 Hikaye öncesi hikaye ve hikaye sonrası olarak planlanmıştır. Çocukların etkinliğe hazır olmalarını ve etkinlik sonrasında olay ve konu ile ilgili fikir yürütmelerini sağlamaktadır.

 

Sanat Etkinliği

 Çocuklarımızın kas gelişimlerinin yanı sıra zihinsel gelişimlerine destek olup ortaya bir ürün çıkarma mutluluğunu yaşatmaktadır.

 

Müzik Etkinliği

 Enstrumanlar eşliğinde oyun ve dans temelli etkinlikler çocukların eğlenerek öğrenmesine ortam hazırlamaktadır.

 

Santranç

Çocukların zihinsel becerilerine geliştirmekte yardımcı olup pratik düşünmeyi sağlayıp farklı bakış açıları yaratmalarını amaçlar.

 

Belirli Gün ve Haftalar, Kutlamalar

Toplumsal değerleri çocuklara en iyi şekilde aşılamayı amaçlar.

 

Lezzet Atölyesi

Çocukların eğlenerek mutfak becerisi kazanmalarını sağlar.

 

Etkinlikler

Copiright 2014

Tüm Hakları Saklıdır